கூகிள் டெஸ் ஆஃப் மூலம்" 9000 ரூ" வரை சம்பாதிக்களாம்!!!!எப்படி....

Share:
முதலில் இந்த லிங்க் மூலம் கூகிள் டெஸ் ஆஃபை டஉன்லோடு செய்து கொள்ளவும்.பிறகு உங்களுடைய போன் நம்பரை என்டர் செய்து சைன்அப் செய்து கொள்ளவும்.


பிறகு உங்களது வங்கி கணக்கினை இணைத்து க் கொள்ளவும்.

உங்ககளுடைய நண்பர்களுக்கோ,எனக்கோ 1 ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேல் முதல் பரிமாற்றம் நிகழ்த்தினால் 80ரூபாய் உங்கள் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வந்து விடும். link here https://g.co/tez/UL6Ft   நன்றி...